Denna integritetspolicy beskriver hur Synka+, nedan kallad ”vi” eller ”oss”, samlar in och behandlar personuppgifter från användare av vår webbplats                  https://synkaplus.se/.

 1. Insamling av personuppgifter

    Vi samlar in personuppgifter från användare av vår webbplats i följande situationer:

 • När användare fyller i formulär eller skickar meddelanden via vår webbplats, vilket kan inkludera personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.
 • När användare använder vår webbplats och dess funktioner, vilket kan inkludera data om användarnas enhet och webbläsare, IP-adress, platstjänster, samt information om hur användare interagerar med vår webbplats.

 1. Användning av personuppgifter

    Vi använder personuppgifter som vi samlar in från användare av vår webbplats för följande ändamål:

 • För att svara på användares förfrågningar och meddelanden.
 • För att hantera och administrera användares konton på vår webbplats.
 • För att förbättra användares upplevelse av vår webbplats genom att analysera användarstatistik och beteenden på webbplatsen.
 • För att tillhandahålla relevant information om våra tjänster, erbjudanden och marknadsföring.

 1. Delning av personuppgifter

    Vi delar inte personuppgifter med tredje part utan användarens samtycke eller enligt lagliga krav.

 1. Cookies

    Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen och samla in data om användarnas beteenden på webbplatsen. Vi använder inte      cookies för att samla in personuppgifter utan användarens samtycke.

 1. Dataskyddsrättigheter

     Användare av vår webbplats har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter, rättelse av felaktiga personuppgifter, radering av personuppgifter och                 begränsning av behandling av personuppgifter. Användare har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter och att begära överföring av sina             personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

 1. Kontakta oss

    Om användare har frågor eller önskar utöva sina dataskyddsrättigheter kan de kontakta oss på följande e-postadress: info@synkaplus.se.

 1. Ändringar av integritetspolicyn

    Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy vid behov. Vi rekommenderar därför användare att regelbundet granska denna policy för att hålla        sig uppdaterade om eventuella förändringar.